Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispvm: 21.3.2012: 21.3.2012

1. Rekisterinpitäjä

Seppälän Koulukuvat Oy
Vasaratie 2 A, 65350 Vaasa
puhelin: 0201 133 300

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Carina Nyberg
Vasaratie 2 A, 65350 Vaasa
puhelin: 0201 133 300

3. Rekisterin nimi

Seppälän Koulukuvat Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpidon hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin (vain luvan antaneille) sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaasta ja hänen tilaamista tuotteista perustietoja, kuten:
  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • ostotapahtumatiedot

Seppälän Koulukuvat Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan luovuttamat tiedot sekä asiakassuhteen aikana muutoin kertyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Seppälän Koulukuvat Oy on osa KuvaSeppälä-yhtiöt -konsernia. Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa konsernin muiden yhtiöiden markkinointiviestintään. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kuin perintätarkoitukseen, sekä pyydettäessä viranomaiskäyttöön. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalisesti saapuvat tiedot (lähinnä tilauslomakkeet) tallennetaan ATK-järjestelmään ja hävitetään asianmukaisesti.
B. ATK:lle tallennetut tiedot: Tiedot tallennetaan ATK-järjestelmään, joka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurilla ja salasanoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.