Seppälän Koulukuvien ympäristöpolitiikka

Seppälän Koulukuvat Oy:lle on tehty ympäristökatselmus ja oma ympäristöohjelma, jonka toteuttamisesta vastaa yrityksessä työskentelevä ympäristösuunnittelija. Vuonna 2018 Seppälän Koulukuvat Oy sitoutuu ympäristöohjelmassaan pienentämään jätemääräänsä, lisäämään jätteiden lajittelua sekä parantamaan niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin ympäristötietoisuutta sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla. Tavoitteena on saada toiminnalle vuoden 2018 aikana Ekokompassi-sertifikaatti.